Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím

Příjem nových pacientů obnoven

(27.1.2021)

Obnovili jsme příjem nových pacientů, bohužel čekací doba pro zařazení do péče se momentálně pohybuje v rozmezí 2-3 měsíce. V případě potřeby můžete zkusit kontaktovat i jiná pracoviště (viz odkazy v článku). Děkujeme za pochopení.