Nestátní zdravotnické zařízení
poskytujeme ambulantně odborné psychologické služby
dospělým, párům, rodinám a dospívajícím

Setkání arteterapeutické skupiny začínají v úterý 26.4.

(13.4.2016)

Ateliér 53 vás srdečně zve na první setkání arteterapeutické skupiny "Cesta k sobě", které se uskuteční v úterý 26.4. od 16:30. Pro zájemce jsou poslední volná místa (přihlášky na tel. 733291032). S sebou si vezměte suché pastely, čtvrtky min. A3 a ochranné oblečení. Těší se na vás Mgr. Leona Chvojková.

Arteterapeutická skupina